Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Dlaczego myśliciele oświecenia uważali, że 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dlaczego myśliciele oświecenia uważali, że

4 Zadanie
5 Zadanie

Myśliciele oświecenia, uważali, że nauka jest więcej warta od religii, ponieważ w przeciwieństwie do wiary potrafi wszystko udowodnić. Folozofowie zastanawiali się w jaki sposób dowieść, że Bóg jest, albo że go nie ma. Wierzyli, że potęga rozumu nie zna granic. Nawoływali do rozwijania matematyki oraz nauk przyrodniczych: fizyki, biologii, chemii. Głosili, że dzięki postępowi świat stanie się lapszy, a ludzie - szczęśliwsi.