Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Czego uczono w XVIII - wiecznym kolegium? 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czego uczono w XVIII - wiecznym kolegium?

Tekst źródłowy. Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Czego uczono w XVIII-wiecznym kolegium?

W XVIII-wiecznym kolegium uczono:

- łaciny

- sztuki układania przemówień

- matematyki (uczono po łacinie)

- historii (głównie starożytnej, uczono po łacinie)

  • Porównaj ówczesne przedmioty z twoimi.

Obecnie nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się w języku ojczystym. Czas nauki został podzielony na dwa etapy: nauczanie wczesnoszkolne oraz nauczanie przedmiotowe (klasy IV-VI). W każdej szkole podstawowej obowiązują następujące przedmioty nauczania: 

- język polski 

- matematyka

- przyroda

- język angielski

- historia i społeczeństwo

- zajęcia komputerowe

- wychowanie fizyczne

- zajęcia techniczne

- plastyka

- muzyka 

- religia/etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie (obowiązują za zgodą rodziców)

Dyrektor szkoły za zgodą rodziców może wprowadzić również dodatkowe przedmioty nauczania: drugi język obcy nowożytny oraz przedmiot, dla którego nie ustalono podstawy programowej.