Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Co oznacza i skąd pochodzi nazwa: sarmatyzm? 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Co oznacza i skąd pochodzi nazwa: sarmatyzm?

6 Zadanie
7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

Sarmatyzm - formacja kulturowa, która rozwijała się w Polsce od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku. Szlachta wierzyła, że w odróżnieniu od mieszczan i chłopów - pochodzi od znanego z waleczności ludu Sarmatów, który w starożytności zamieszkiwał ziemie Rzeczypospolitej. Panowie bracia uważali, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny łączący zalety monarchii i republiki. Szlachta uznawała Rzeczpospolitą za kraj wyjątkowo bogaty ze względu na posiadane ogromne zasoby zboża i drewna. Początkowo poglądy sarmackie koncentrowały się na trosce o wspólne dobro kraju. Z czasem jednak przekonanie o doskonałości ustroju Rzeczypospolitej doprowadziło do bezkrytycznego uwielbienia dla wszystkiego co polskie, a w konsekwencji do niechęci i pogardy wobec cudzoziemców. Uważano, że szlachta Rzeczypospolitej jest najlepsza, najsilniejsza i najmądrzejsza, dlatego niczego nie musi  się uczyć od innych narodów. Taka postawa skutecznie uniemożliwiła przeprowadzenie jakichkolwiek reform w państwie.