Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Wymień nazwy państwa połączonego

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Nazwy państw, połączonych unią lubelską:

  • Korona 
  • Wielkie Księstwo Litewskie

- Zgodnie z postanowieniami unii lubelskiej, zawartej w 1569 roku Polska i Litwa utworzyły jedno państwo określano jako Rzeczpospolita Obojga Narodów .