Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

Tekst źródłowy Zadanie
  • Jaką nazwę noszą odtąd Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie?

Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie noszą odtąd nazwę Rzeczpospolita [Obojga Narodów].

  • Co akt unii zmienia we wzajemnych stosunkach Polski i Litwy?

Unia lubelska zawarta w 1569 roku była unią realną, czyli rzeczywistą, łączącą odrębne dotąd państwa i narody w jedną, wspólną, nierozerwalną całość.