Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W jakich okolicznościach okazało się, że Krzyżacy 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakich okolicznościach okazało się, że Krzyżacy

4 Zadanie
5 Zadanie

W 1308 roku książę Władysław Łokietek uważając Krzyżaków za swoich sprzymierzeńców, wysłał rycerzy zakonnych na pomoc Gdańskowi, oblężonemu przez nieprzyjaciół. Krzyżacy odparli wroga i zajęli miasto. Rok później, w 1309 roku podbili Pomorze Gdańskie i przyłączyli je do swego państwa. Wydarzenia te spowodowały znaczne pogorszenie relacji między Polską a zakonem. Władysław Łokietek podjął próbę odzyskania utraconych ziem. Wystąpił z prośbą do papieża, aby ten rozstrzygnął, komu należy się sporne terytorium. Mimo wyroku korzystnego dla Polski - Krzyżacy nie zwrócili zagarniętych terenów.