Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Wyjaśnij, czym była szlachta. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, czym była szlachta.

1 Zadanie
2 Zadanie

Szlachta - był to stan społeczny w dawnej Rzeczpospolitej wywodzący się z rycerstwa, posiadający szczególną pozycję w kraju ze względu na swój status prawny i społeczny uzyskany na przełomie XIV i XV wieku dzięki licznym przywilejom. Kryteria przynależności do stanu szlacheckiego ustaliły się w XV wieku. Decydowało - urodzenie, jednak z czasem można było zyskać szlachectwo poprzez nobilitcję oraz przyjęcie herbu. W Rzeczpospolitej istniało ogromne rozwarstwienie stanu szlacheckiego na: magnaterię, szlachtę średnią, zagrodową oraz gołotę. Mimo zróżnicowania majątkowego wśród szlachty, wszyscy jej przedstawiciele posiadali takie same uprawnienia, co dokładnie odzwierciedlało powiedzenie: "Szlachcic na zagrodzie równy wojejwodzie" .