Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Gdzie, kiedy i w jakim celu powstały 3.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Gdzie, kiedy i w jakim celu powstały

1 Zadanie
2 Zadanie

Zakony rycerskie powstały w XII wieku w Ziemi Świętej. Bracia zakonni mieli żyć i modlić się jak mnisi, a przede wszystkim bronić wiary chrześcijańskiej przed "niewiernymi", tzn. muzłumanami. Prowadzili szpitale dla chorych i podróżnych oraz otaczali opieką ludność cywilną.