Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Określ dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Określ dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres

1 Zadanie

Aby wyznaczyć dziedzinę, wystarczy pamiętać, że mianownik musi być różny od 0. 

 

 

   

  

Aby narysować wykres funkcji f wystarczy przesunąć hiperbolę y=1/x o 1 jednostkę w dół. 

Zamiast rysować wykres y=1/x i przesuwać go, możemy przesunąć układ współrzędnych o 1 jednostkę w dół (czyli początkiem nowego układu współrzędnych będzie punkt (0, -1)) i w takim nowym układzie narysować wykres funkcji y=1/x. Otrzymay wykres to wykres funkcji f. 

Analogicznie postępujemy w kolejnych przykładach. 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie paraboli y=-1/x o 4 jednostki w lewo i 1 jednostkę w górę. 

 

 

 

 

  

 

Wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie hiperboli y=1/x o 2 jednostki w lewo i 1 jednostkę w górę. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie paraboli y=-1/x o 4 jednostki w prawo i 1 jednostkę w górę. 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie paraboli y=2/x o 1 jednostkę w prawo i 1 jednostkę do góry. 

 

 

 

 

 

 

Wykres funkcji f powstaje przez przesunięcie hiperboli y=-2/x o 3 jednostki w lewo i 1 jednostkę w górę.