Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy dwa rozwiązania, oba należą do dziedziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

`Delta=2^2-4*1*(-3)=4+12=16` 

`sqrtDelta=4` 

`x_1=(-2-4)/2=-6/2=-3inD` 

`x_2=(-2+4)/2=2/2=1inD` 

 

 

 

`h)` 

`x-3ne0\ \ \ =>\ \ \ x ne3\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{3}` 

 

`-6/(x-3)=2x+1\ \ \ |*(x-3)` 

`-6=(2x+1)(x-3)` 

`-6=2x^2-6x+x-3 \ \ \ |+6` 

`2x^2-5x+3=0` 

`Delta=(-5)^2-4*2*3=25-24=1` 

`sqrtDelta=1` 

`x_1=(5-1)/(2*2)=4/4=1inD` 

`x_2=(5+1)/(2*2)=6/4=3/2inD`