Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 

Aby obliczyć współczynnik a wystarczy pomnożyć przez siebie współrzędne punktu należącego do wykresu hiperboli. 

 

 

 

Thumb 1aas45

 

 

 

 

 

 

 

  Thumb 1bbs45

 

 

 

 

 

Thumb 1ccs45