Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Z prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 30 cm na 40 cm

7 Zadanie
8 Zadanie

 

Podstawą pudełka jest prostokąt o wymiarach 30-2x i 40-2x, wysokość pudełka to x. Wszystkie te wielkości wyrażają długość, więc muszą być dodatnie:

 

 

 

Mamy wyznaczoną dziedzinę, teraz obliczamy objętość pudełka: 

 

  

   

  

 

 

 

Objętość jest największa gdy x wynosi około 6 cm. 

 

 

 

Pudełko o największej objętości ma wymiary równe około 6 cm x 18 cm x 28 cm. 

 

 

 

 

Patrząc na wykres możemy przypuszczać, że nierówność jest nieprawdziwa. 

Sprawźmy to jeszcze algebraicznie, podstawiając do wzoru: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nierówność podana w treści zadania nie jest prawdziwa