Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Równoległobok A'B'C'D' jest obrazem równoległoboku 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Częścią wspólną tych dwóch równoległoboków będzie również równoległobok. Jego wysokość to odległość między odcinkami AB i A'B'. Znajdźmy po jednym punkcie na każdym z tych odcinków, tak aby punkty te były wspóliniowe, i obliczmy odległość pomiędzy nimi.

Odcinek A'B' punkt (0,2)

Odcinek AB (0,-2)

Aby znaleźć długość podstawy musimy najpierw znaleźć współrzędne punktu E, gdyż podstawą równoległoboku jest odcinek AE. Punkt E to punkt przecięcia się odcinków AB i A'D'. Znajdźmy równania prostych w których zawierają się te odcinki

 

 

Obliczamy współrzędne punktu E- punktu przecięcia się prostych, których równania wyznaczyliśmy powyżej

 

Obliczamy długość podstawy równoległoboku- długość odcinka AE