Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Prostokąty ABCD i A'B'C'D' są symetryczne względem 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Prostokąty ABCD i A'B'C'D' są symetryczne względem

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
1 Zadanie

a)

Rysujemy w układzie współrzędnych prostokąt ABCD oraz jego obraz względem początku układu współrzędnych.

Część wspólna tych prostokątów to prostokąt o wierzchołkach o współrzędnych (-3,-2),(3,-2),(3,2),(-3,2)

Obliczamy długość boków tego prostokąta. Długość dłuższego boku- odległość między punktami (-3,-2) i (3,-2)

Długość krótszego boku- odległość między punktami (3,-2) i (3,2)

b)

Część wspólna tych prostokątów to prostokąt o wierzchołkach o współrzędnych (1,-2),(2,-1),(-1,2),(-2,1)

Obliczamy długość boków tego prostokąta. Długość dłuższego boku- odległość między punktami (-1,2) i (2,-1)

Długość krótszego boku- odległość między punktami (-2,1) i (-1,2)