Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Obliczamy długości boków trójkąta ABC. Później sprawdzamy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Jeśli kwadrat najdłuższego boku jest równy sumie kwadratów dwóch krótszych boków mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym.

a)

Który bok- |AC| czy |BC| jest dłuższy? Spójrzmy na nieprzekształcone postacie pierwiastków.

Stosujemy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa:

To jest trójkąt prostokątny.

b)

To nie jest trójkąt prostokątny.