Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
a) Czy pole równoległoboku jest jednoznacznie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Czy pole równoległoboku jest jednoznacznie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a)

Nie. Pole równoległoboku zależy ściśle od kąta między bokami (zgodnie z wzorem wyprowadzonym w zadaniu pierwszym).

b)

Szukamy takiego kąta, dla którego sinus kąta pomiędzy bokami 4 cm i 7 cm będzie największy. Sinus przyjmuje największą wartość 1, dla kąta prostego.

Maksymalne pole tego równoległoboku wynosi 28 cm 2