Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W puste miejsca przy zdjęciach (s. 99 - 100) 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W puste miejsca przy zdjęciach (s. 99 - 100)

3 Zadanie
  • Łemkowie nie tylko z Polski co roku spotykają się w Zdyni w Beskidzie Niskim. Lud ten w 1947 roku został przesiedlony z południowo - wschodnich terenów Polski na tzw. Ziemie Odzyskane.
  • Występ zespołu "Dostłar". Jego członkowie należą do Karaimów - ludu pochodzenia tureckiego, który wyznaje religię wywodzącą się z judaizmu.
  • Romowie, zwani też Cyganami - wędrowny lud pochodzący z Indii, prezentują spektakl poetycko - muzyczny o swojej kulturze.
  • Rodzina Tatarów - ludu pochodzenia mongolsko - tureckiego, wyznającego islam.