Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oto zdjęcia sześciu osób, które odegrały ważną rolę 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oto zdjęcia sześciu osób, które odegrały ważną rolę

4 Zadanie

- Był papieżem:

Jan Paweł II

- Nie był papieżem, ale był prymasem.

Stefan Wyszyński

- Nie był papieżem, ani prymasem.

Władysław Gomułka

- Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla

Lech Wałęsa

- Zadłużył państwo

Edward Gierek

- Wprowadził stan wojenny

Wojciech Jaruzelski