Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Tabelka przedstawia zmiany w Europie w dwóch 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Tabelka przedstawia zmiany w Europie w dwóch

1 Zadanie

 

Europa po 1945 roku

Europa po 1989 roku

ZSRR stał się supermocarstwem

ZSRR był pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym. Nie był w stanie dorównać Stanom Zjednoczonym

Świat podzielił się na dwa wrogie obozy: Wschód ze ZSRR oraz Zachód na czele ze Stanami Zjednoczonymi; Europę podzieliła Żelazna Kurtyna

Rozpadł się blok radziecki

Litwa, Łotwa, Estonia, zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina znalazły się w ZSRR

ZSRR przestał istnieć. Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina i 9 innych państw odzyskały niepodległość. Rosja odrodziła się jako nowe państwo

Polska stała się państwem zależnym od ZSRR, który narzucił jej ustrój socjalistyczny

Obrady Okrągłego Stołu, częściowo wolne wybory oraz utworzenie rządu Tadeusza mazowieckiego rozpoczęły proces przekształcania Polski w państwo demokratyczne; przywrócono nazwę państwa Rzeczpospolita Polska

Nastąpił podział Niemiec na dwa odrębne państwa: komunistyczne Niemcy Wschodnie (NRD) oraz sprzymierzone z krajami Zachodu Niemcy Zachodnie (RFN)

Powstały zjednoczone Niemcy

Powstała Czechosłowacja, zalezna od ZSRR

W Czechosłowacji wybuchła aksamitna rewolucja, która doprowadziła do podziału kraju na: Czechy i Słowację