Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Na zdjęciach (s. 81-82) ukazano wydarzenia z lat 1980-1983. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na zdjęciach (s. 81-82) ukazano wydarzenia z lat 1980-1983.

3 Zadanie

 - Brama Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku

W sierpniu 1980 roku w Stoczni gdańskiej im. Lenina wybuchł strajk, będący odpowiedzią na kolejną podwyżkę cen żywności wprowadzoną przez komunistyczne władze. Robotnicy przerwali pracę; domagali się ustępstw i spełnienia ich żądań

- Lech Wałęsa niesiony przez stoczniowców po podpisaniu porozumienia sierpniowego

Strajk w Stoczni Gdańskiej doprowadził do zawarcia tzw. "porozumienia sierpniowego" oraz utworzenia niezależnego od władz PRL samorządnego związku zawodowego "Solidarność". Jego przewodniczącym został Lech Wałęsa.

- Transportery opancerzonena ulicach Warszawy po wprowadzeniu stanu wojennego.

13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Prawa i swobody obywatelskie zostały ograniczone. Internowano działaczy "Solidarności"; zakazano strajków i wprowadzono godzinę milicyjną.

- Internowani działacze Solidarności w trakcie spaceru (1982)

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku milicja oraz funkcjonariusze SB internowali wielu działaczy "Solidarności"; zamknęli ich w więzieniach oraz ośrodkach odosobnienia

- Papież Jan Paweł II przemawia podczas drugiej pielgrzymki do Polski (1983)

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny ośmieliły Polaków, którzy zaczeli domagac się róznych praw; coraz powszechniej krytykowano postępowanie władz. Papież dawał Polakom nadzieję. Jego słowa wypowiedziane w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" były wezwaniem do przebudzenia i zmiany.