Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem.

1 Zadanie

Dyktator - człowiek, który sam sprawuje władzę w państwie, łamie prawo i prześladuje swoich przeciwników;

Stalinizm - system rządów stworzony przez Józefa Stalina;

Dyktatura partii komunistycznej - sprawowanie władzy przez partię komunistyczną, która nie pozwala na istnienie żadnej organizacji opozycyjnej;

Odwilż w Polsce - złagodzenie surowych rządów PZPR, które nastąpiło w październiku 1956 roku;

Centralne planowanie - system kierowania gospodarką, w którym władze państwa decydują o rodzaju, ilości i cenach produkowanych wyrobów;