Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Jakie żądania stawiali Niemcy Polsce od października 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie żądania stawiali Niemcy Polsce od października

2 Zadanie
3 Zadanie
  • Poprawna mapa to mapa nr. 1 . Zaznacz ją. Pozostałe dwie - przekreśl.

Już w październiku 1938 r. Niemcy zażądały od Polski zgody na przyłączenie Gdańska do III Rzeszy oraz na budowę eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez Pomorze Gdańskie, które rozdzielało terytorium Niemiec. Polacy odrzucili te żądania. 

5 maja 1939 roku minister spraw zagranicznych II RP Józef Beck stanowczo sprzeciwił się wobec niemieckich roszczeń, mówił w sejmie: " Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje (...) My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor ."