Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Połącz każde pojęcie z odpowiednim wyjaśnieniem

1 Zadanie
  • Rewolucja francuska - rewolucja, która wybuchła w 1789 roku we Francji.
  • Republika - państwo, w którym obywatele wybierają włądze na określony czas.
  • Deklaracja praw człowieka i obywatela - dokument uchwalony w czasie rewolucji francuskiej, który wprowadził pojęcie praw człowieka.
  • Wojny napoleońskie - wojny toczone przez Francję za czasów Naopleona (1803-1815).
  • Monarchia - państwo rządzone przez monarchę, np. króla.
  • Rewolucja - gwałtowne zastąpienie starego systemu nowym.

Skreśl: wojny toczone przez Napoleona we Włoszech pod koniec XVIII wieku.