Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Tabelka przedstawia losy zaborców Polski 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Tabelka przedstawia losy zaborców Polski

1 Zadanie

 

Bloki państw

Państwa zaborcze

Wydarzenia lat 1914-1916

Wydarzenia 1917 roku

Wydarzenia 1918 roku

Ententa

Rosja

-

w wyniku rewolucji do władzy doszli komuniści, a kraj ogarnęła wojna domowa

Komuniści zawarli pokój z Niemcami

Państwa centralne

Niemcy

ich wojska opanowały część Francji i Belgii i tam utknęły

Zajęły duże obszary Rosji

USA wypowiedziały im wojnę

Przegrały wojnę na Zachodzi i 11 listopada podpisały zawieszenie broni

Austro-Węgry

-

-

Państwo rozpadło się na kilka państw