Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Zdjęcia przedstawiają typowe problemy wielu 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zdjęcia przedstawiają typowe problemy wielu

3 Zadanie

1. CHULIGAŃSTWO:

- zwiększenie patrolu policyjnego w miastach

- nałożenie wysokich kar na osoby działające w grupach przestępczych

2. ZAŚMIECANIE ŚRODOWISKA

- organizowanie akcji pt: sprzatanie świata

- segregowanie odpadów

- ograniczenie kupna tworzyw trudnodegradowalnych