Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wymień różnicę między mniejszością narodową 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wymień różnicę między mniejszością narodową

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Mniejszość narodowa - czyli grupa ludzi odróżniająca się od większości społeczeństwa narodowością, kulturą, obyczajami, językiem oraz religią. Mniejszości narodowe posiadają, lub posiadały w przeszłości własne państwo. Przykłady: Litwini , Ukraińcy .

Mniejszość etniczna - czyli grupa ludzi, która nie miała i nie ma własnego państwa. Odróżnia się od większości społeczeństwa narodowością, odrębnym pochodzeniem, kulturą, obyczajami, ale także religią i językiem. Przykłady: Romowie , Łemkowie .