Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Z którymi państwami utrzymywała ona przyjazne 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Z którymi państwami utrzymywała ona przyjazne

8 Zadanie
9 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

II Rzeczypospolita utrzymywała przyjazne stosunki tylko z dwoma państwami sąsiadującymi:

  • Łotwą 
  • Rumunią

- Związek Radziecki - rządzony przez bolszewików dążył do zmiany granic II RP;

- Litwa - pragnęła odzyskać Wileńszczyznę wraz z Wilnem;

- Czechosłowacja - prowadziła z II RP konflikt zbrojny o tereny Śląska Cieszyńskiego;

- Niemcy - nie zaakceptowały utraty należących do nich wcześniej terytoriów;

- Wolne Miasto Gdańsk - zamieszkiwali w większości Niemcy, którzy chcieli przyłączyć miasto do Niemiec;