Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Na co liczył Pierre de Coubertin

Praca z tekstem źródłowym. Zadanie

Pierre de Coubertin , kiedy otwierał pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach liczył na to, że lekkoatletyka zmieni świat, przyczyni się do pogłębienia pokoju na ziemi, naprawi relacje międzyludzie.