Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Jak przewożono węgiel z kopalni pod koniec XVIII wieku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jak przewożono węgiel z kopalni pod koniec XVIII wieku

3 Zadanie
4 Zadanie
  • Jak przewożono węgiel z kopalni pod koniec XVIII wieku? Wskaż wady tego systemu .

Pod koniec XVIII wieku węgiel z kopalni przewożono za pomocą niewielkich wagoników ciągniętych przez konie po drewnianych, rzadko - żelaznych szynach. Niestety, konie pociągowe były drogie, a transport - powolny. Angielscy konstruktorzy pragnęli usprawnić transport, dlatego też rozpoczęli pracę nad pierwszymi lokomotywami. Niestety, pierwsze lokomotywy okazły się wolniejsze od koni i często się psuły. Dopiero George Stephenson dokonał przełomu, w 1825 roku otworzył pierwszą na świecie linię kolejową.