Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Na czym polegała rusyfikacja polskiego szkolnictwa?

6 Zadanie
7 Zadanie
  • Rusyfikacja polskiego szkolnictwa polegała na próbie wynarodowienia młodego pokolenia Polaków. Do szkół wprowadzono język rosyjski. Język polski stał się przedmiotem nadobowiązkowym, wykładanym po rosyjsku. W gimnazjach uczyli rosyjscy nauczyciele. Historia Polski była zabroniona, uczniowie poznawali historię i geografię Rosji. O Polsce opowiadano liczne kłamstwa, np. że pod Grunwaldem walczyły tylko wojska ruskie, nie polskie. Z czasem zabroniono uczniom rozmawiania w szkole po polsku. Za posiadanie polskich książek groziły kary, a nawet bezwarunkowe usuwanie uczniów ze szkół. Carskie władze chciały, aby uczniowie wyrośli na Rosjan, nie na Polaków.