Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Kogo nazywamy Wielką Emigracją? Gdzie osiedlili się 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kogo nazywamy Wielką Emigracją? Gdzie osiedlili się

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Wielka Emigracja - to emigracja polityczna Polaków po klęsce powstania listopadowego z lat 1830-1831. Pierwsze w dziejach narodu polskiego wychodźstwo na tak szeroką skalę. W związku z represjami popowstańczymi Królestwo Polskie opuściło wówczas blisko 11 tysięcy Polaków. Byli to w większości oficerowie, przywódcy powstania, przedstawiciele inteligencji, naukowcy, literaci, politycy, artyści oraz ludzie, którzy poświęcili dotychczas najwięcej energii, działając na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Najwięcej Polaków wyemigrowało wówczas do Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii ora Stanów Zjednoczonych.