Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Co się zmieniło w sytuacji Królestwa Polskiego po klęsce 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Co się zmieniło w sytuacji Królestwa Polskiego po klęsce

8 Zadanie
9 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

Królestwo Polskie po klęsce powstania listopadowego:

  • Car Mikołaj I Romanow nie zamierzał darować Polakom, że ośmielili się wywołać powstanie. 
  • Odebrano Królestwu Polskiemu konstytucję. 
  • Zlikwidowano polski rząd, sejm oraz armię. 
  • Zamknięto uniwersytet w Warszawie, a jego zbiory wywieziono do Rosji.
  • W warszawskiej Cytadeli zorganizowano potężne więzienie, w którym umieszczano wszystkich tych, którzy próbowali podważyć władzę cara.