Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Kto opowiadał się za walką, a kto przeciwko 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kto opowiadał się za walką, a kto przeciwko

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
  • W czasie powstania listopadowego lud Warszawy oraz żołnierze opowiedzieli się za rywalizacją z Rosjanami. Pragnęli walki na śmierć i życie.
  • Ludzie zamożni i wyżsi oficerowie uważali powstańczą walkę za szaleństwo.