Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Co to jest internet?

1 Zadanie
2 Zadanie

Internet - to sieć połączonych ze sobą komputerów, która oplata cały świat.