Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Co to jest nacjonalizm? 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co to jest nacjonalizm?

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Nacjonalizm - to zrodzona w XIX wieku w wielu krajach europejskich ideologia głosząca uznanie interesu narodowego danego narodu za nadrzędny wobec interesów innych społeczeństw i innych wartości. Nacjonalizm cechuje się także brakiem szacunku wobec rasy, religii i przekonań polityczno-światopoglądowych innych osób oraz niejednokrotnie agresją wobec tych osób.