Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Opisz proces integracji europejskiej 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opisz proces integracji europejskiej

4 Zadanie
5 Zadanie

Proces intergacji europejskiej w latach 1958 - 1993:

  • 1958 rok - utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Państwa, wchodzące w skład EWWiS postanowiły kontrolować  już nie tylko produkcję węgla i stali, ale także prowadzić wspólną politykę gospodarczą. 
  • Współpraca gospodarcza przyczyniła się do rozwoju państw należących do EWG i wpłynęła na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców. Z czasem do tej organizacji przystąpiły inne demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia.
  • Ścisła współpraca europejskiej "dwunastki" zmieniła stosunki międzynarodowe na naszym kontynencie. Dawni wrogowie stali się partnerami. 
  • 1993 rok - utworzenie Unii Europejskiej - podpisanie traktatu w Maastricht.