Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Znajdź w statucie twojej szkoły listę uczniowskich 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Znajdź w statucie twojej szkoły listę uczniowskich

4 Zadanie
5 Zadanie

Znajdź w statucie twojej szkoły listę uczniowskich obowiązków. Wynotuj te, które uważasz za najważniejsze.

Przykładowe rozwiąznie zadania:

1. Dbanie o honor szkoły;

2. Szacunek dla symboli szkolnych oraz narodowych;

3. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych oraz w życiu szkoły;

4. Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych;

5. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych

pracowników szkoły oraz rówieśników;

6. Dbanie o wspólne dobro i porządek w szkole;