Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Widzieliśmy i poznaliśmy jej niezwykłą urodę 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Widzieliśmy i poznaliśmy jej niezwykłą urodę

Źródło Zadanie

Co mówi duchowny o:

a) obyczajach Jadwigi

Królowa Jadwiga była osobą niezwykle szlachetną, odznaczała się wielką pokorą, a zarazem dostojeństwem.

b) jej stosunku do innych ludzi

Żona Władysława Jagiełły była osobą niezwykle pobożną. Królowa nie wszczynała kłótni, nie wyszydzała poddanych, była skromna i cicha. Gniewała się tylko wówczas, gdy miała do tego uzasadniony powód.