Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Co to jest społeczność szkolna?

1 Zadanie
2 Zadanie

Społeczność szkolna - tworzą ją nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.