Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W jakim dokumencie są zawarte prawa dziecka ? 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W jakim dokumencie są zawarte prawa dziecka ?

3 Zadanie
4 Zadanie

Prawa dziecka zawarte są w "Konwencji praw dziecka", uchwalonej w 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, na wniosek Polski. Zgodnie z tym dokumentem młodzi ludzie mają prawo do życia, rozwoju, wolności oraz szacunku. Nie wolno stosować wobec nich przemocy, ponadto nie można zmuszać najmłodszych do ciężkiej pracy i zabraniać im wyrażania własnych poglądów.