Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Kto i w jaki sposób walczy z bezrobociem? 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Kto i w jaki sposób walczy z bezrobociem?

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Z bezrobociem w Polsce walczy przede wszystkim rząd oraz różne organizacje, które podejmują szereg akcji pomagających w poszukiwaniu pracy. Zajmują się one głównie organizacją kursów zawodowych dla osób bezrobotnych. Szkolenia organizowane dla ludzi pozbawionych pracy umożliwiają zdobycie nowych kwaifikacji, które pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Obecnie, wspiera się także chałpnictwo, czyli produkcję towarów organizowaną w prywatnych domach. Ludzie bezrobotni zakładają własną działalność gospodarczą - wyrób kalendarzy, pocztówek, haftowanie, tworzenie biżuterii itp. i w ten sposób zarabiają, zdobywają środki na utrzymanie siebie oraz najbliższej rodziny. Ponadto, organy rządowe udzielają pożyczek na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Skuteczna walka z bezrobociem musi zatem opierać się na solidnych fundamentach państwowych, w których instytucje rządowe oraz samorządowe współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie.