Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Wyjaśnij, jak powstały pierwsze społeczeństwa.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

W czasach prehistorycznych ludzie żyli w grupach, ponieważ wspólnota plemienna dawała poczucie bezpieczeństwa, pozwalała wyżywić wszystkich praludzi. Stopniowo duże grupy zaczęły się organizować. Ludzie zgadzali się, by ktoś nimi kierował, dzielili między sobą obowiązki. Z tych zorganizowanych grup powstały pierwsze społeczeństwa.