Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Jakie zmiany w Królestwie wprowadził książę 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jakie zmiany w Królestwie wprowadził książę

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Minister skarbu - książę Ksawery Durcki - Lubecki wydźwignął Królestwo Polskie z poważnego kryzysu gospodarczego. Podniósł podatki, zawarł korzystny uład handlowy z Rosją, wspierał rozwój przemysłu i górnictwa. Założył Bank Polski, który udzielał polskim przedsiębiorcom korzystnych kredytów. Dzięki sprawnie prowadzonej polityce zlikwidował państwowe długi, a ponadto trzykrotnie zwiększył sprzedaż polskich towarów za granice i zgromadził oszczędności w skarbie. Dbał o rozwój Zagłębia Staropolskiego. Doprowadził Królestwo Polskie do znacznego rozwoju gospodarczego.