Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wyobraź sobie, że gospodarz portalu 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyobraź sobie, że gospodarz portalu

7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie
  • Wyobraź sobie, że gospodarz portalu internetowego " Nie tylko Polacy " poprosił cię o przygotowanie strony na temet jednej z mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkujących Polskę. Wybierz mniejszość, która cię interesuje, i napisz: ilu liczy członków, jakie organizowane przez nią imprezy kulturalne by cię zaciekawiły i jakie potrawy z jej kuchni wydają ci się warte wypróbowania .

- Ukraińcy

- Według spisu ludności, przeprowadzonego w 2011 roku - narodowość ukraińską zadeklarowało 51 001 osób, z czego 27 630 jako jedyną.

- Imprezy kulturalne : "Festiwal Kultury Ukraińskiej" w Sopocie, "Młodzieżowy Jarmark w Gdańsku", Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” oraz „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych.

- Potrawy kuchni ukraińskiej warte wypróbowania : solanka, barszcz ukraiński, czeburek, kotleciki po kijowsku, kotlet łemkowski oraz kwas chlebowy.

A. Na czym polega podwójna narodowość?

Podwójna narodowość to inaczej podwójne obywatelstwo. 

Przykład: Jesteś Polakiem i mieszkasz w Stanach Zjednoczonych - posiadasz dwa obywatelstwa: polskie oraz amerykańskie.

B. W jaki sposób mniejszości narodowe w Polsce wykorzystują swe prawa? Podaj przykłady .

Ustawodawstwo polskie szczegółowo określa prawa mniejszości narodowych w Polsce. Konstytucja RP w Art. 35 stwierdza: " Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej ."

  • Mniejszości narodowe mają prawo do nauki oraz posługiwania się własnym językiem ojczystym;
  • Mogą bez przeszkód pielęgnować swoją kulturę oraz tradycje narodowe;
  • Mają prawo zakładać teatry, zespoły taneczne, chóry oraz czasopisma;
  • Mogą organizować imprezy kulturalne na terenie całej Polski;

C. Co dobrego wynika, twoim zdaniem, z obecności mniejszości narodowych oraz etnicznych w Polsce?

Z obecności mniejszości narodowych oraz etnicznych w Polsce wynika wiele dobrego. Polacy na co dzień stykają się z odmienną kulturą, poznają nowe zwyczaje oraz tradycje, kosztują dań kuchni naszych sąsiadów. Uczestniczą ponadto w różnorodnych imprezach kulturalnych.