Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wymień mniejszości narodowe zamieszkujące 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień mniejszości narodowe zamieszkujące

5 Zadanie
6 Zadanie

Mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę :

  • Białorusini;
  • Czesi;
  • Litwini;
  • Niemcy;
  • Ormianie;
  • Rosjanie;
  • Słowacy;
  • Ukraińcy;
  • Żydzi;