Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Czym się zajmują trybunały? 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czym się zajmują trybunały?

7 Zadanie
8 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa trybunały , które są częścią władzy sądowniczej, pozostając jednocześnie poza strukturą wymiaru sprawiedliwości.

  • Trybunał Konstytucyjny - rozstrzyga, czy tworzone w Polsce prawo jest zgodne z Konstytucją, rozstrzyga spory między innymi władzami państwa.
  • Trybunał Stanu - sądzi najwyższych urzędników państwa (m.in. prezydenta oraz ministrów) za naruszenie Konstytucji RP lub ustawy.