Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Kto i kogo może wybrać do sejmu 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kto i kogo może wybrać do sejmu

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Wybory do sejmu i senatu odbywają się co cztery lata .

W wyborach parlamentarnych biorą udział wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat . W drodze głosowania wybierają oni swych przedstawicieli (460 posłów oraz 100 senatorów) do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu).

Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

  • Aby zostać posłem należy skończyć 21 lat.
  • Senator musi mieć co najmniej 30 lat.