Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Kiedy powstały zjednoczone Niemcy?

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Zjednoczone Niemcy powstały w 1990 roku . To wówczas nastąpiło połączenie RFN i NRD.

Proces scalania Niemiec rozpoczął upadek muru berlińskiego w 1989 roku.

Niemcy niemal natychmiast uznały granicę z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej