Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
Ćwiczenia Zadanie
  • Polityka Napoleona wobec zaborców Polski:

Napoleon Bonaparte toczył wojny z Austrią, Prusami i Rosją. Początkowo odnosił wielkie zwycięstwa. Oddziały polskie walczyły u boku Francuzów przeciwko zaborcom. Wysiłek się opłacił. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży zawartego pomiędzy Napoleonem a carem Rosji Aleksandrem I utworzono Księstwo Warszawskie. Obejmowało ono swym zasięgiem część terenów zaboru pruskiego, a dwa lata później w wyniku wojny z Austrią zostało powiększone o część ziem zagrniętych przez ten kraj w I i III rozbiorze. Księstwo nie było państwem w pełni samodzielnym. Politycznie i gospodarczo silnie zależało od Francji. Nie mogło prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej. By nie drażnić cara Rosji, w nazwie Księstwa celowo nie użyto określenia "polskie". Nieudana wyprawa na Moskwę w 1812 roku i jego klęska przesądziły o losach cesarza Francuzów, który stracił tron i w 1815 roku został zesłany na Wyspę Św. Heleny, gdzie zakończył życie.