Historia
 
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Do czego dążyli polscy komuniści? 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Do czego dążyli polscy komuniści?

8 Zadanie
9 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

Polscy komuniści dążyli do całkowitego podporządkowania naszego kraju Sowietom. Chcieli, aby w Polsce zapanował komunizm - ustrój, w którym nie ma własności prywatnej, a wszyscy ludzie są równi - bez podziału na biednych i bogatych. Wkrótce po przejęciu władzy w Polsce podjęli brutalne działania mające na celu utwalenie swoich rządów. Rozprawiono się z opozycją i za zbrojnym podziemiem, a życie obywateli poddano pełnej kontroli. Temu wszystkiemu towarzyszyła atmosfera zagrożenia oraz wszechobecna propaganda komunistyczna.